Stichting Initiatives for Peace and Human Rights | NL92 INGB 0006 7466 54 | info@siphr.nl | www.siphr.nl

Welkom!

Stichting Initiatives for Peace and Human Rights (SIPHR) is een Nederlandse non-profit organisatie die er naar streeft door middel van educatie en voorlichting de kennis van mensenrechten in het Grote Merengebied in Afrika te vergroten.

 

Met name kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen en jongeren, weten vaak onvoldoende wat hun rechten zijn en hoe ze schendingen van hun rechten kunnen aankaarten. Hierdoor blijven ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestaan. Mensen wijzen op hun rechten en hen helpen om schendingen van hun rechten aan te kaarten is een eerste stap om hier wat aan te doen.

 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat ook lokale autoriteiten zich bewust zijn van de rechten van burgers, zodat zij kunnen meewerken aan respect voor deze rechten. Stichting Initiatives for Peace and Human Rights ondersteunt daarom ook trainingen aan lokale autoriteitenop het gebied van mensenrechten.

 

Door lokale gemeenschappen te helpen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van mensenrechten te verbeteren draagt Stichting Initiatives for Peace and Human Rights bij aan een eerlijke en vreedzame samenleving.

Volg ons ook op Facebook:

1/8