top of page

Welkom!

Volg ons ook op Facebook:

Stichting Initiatives for Peace and Human Rights (SIPHR) is een Nederlandse non-profit organisatie die ernaar streeft om door middel van gratis rechtshulp en voorlichting mensen te helpen om op te komen voor hun meest basale mensenrechten.

 

Wereldwijd zijn veel mensen uitgesloten van het rechtssysteem, doordat zij niet over de kennis en de financiële middelen beschikken om gebruik te maken van juridische dienstverlening. Met name mensen in een financieel kwetsbare situatie, zoals vrouwen en jongeren, zijn daardoor vaak onvoldoende in staat om schendingen van hun rechten te kunnen aankaarten. Hierdoor blijven ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestaan.

 

Mensen leren wat hun rechten zijn en hen helpen deze te gelde te maken is een eerste stap om hier wat aan te doen. Door voorlichting te geven over relevante juridische thema's, zoals erfrecht, familierecht en eigendomsrecht en gratis rechtshulp te verlenen bij juridische conflicten, beoogt SIPHR iedereen toegang te geven tot het rechtssysteem. Uiteindelijk hoopt SIPHR hiermee bij te dragen aan een eerlijke en rechtvaardigere samenleving.

bottom of page