1/4

Over ons

Visie

Stichting Initiatives for Peace and Human Rights gelooft dat kennis van mensenrechten een eerste stap is op weg naar het respecteren van deze rechten. Als mensen niet weten wat hun rechten zijn en hoe en waar ze schendingen hiervan kunnen aankaarten, blijven ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestaan. Het vergroten van de kennis over mensenrechten in lokale gemeenschappen is daarom een essentieel onderdeel van het werken aan een vredige en rechtvaardige samenleving.

 

Missie

Stichting Initiatives for Peace and Human Rights ondersteunt lokale projecten in het Grote Merengebied die gericht zijn op het vergroten van de kennis over mensenrechten en het verbeteren van de middelen en vaardigheden om schendingen hiervan aan te kaarten en te voorkomen.

1/8

Stichting Initiatives for Peace and Human Rights | NL92 INGB 0006 7466 54 | info@siphr.nl | www.siphr.nl