top of page

Heading 2

Rechtswinkel in Huye

De rechtswinkel biedt gratis rechtshulp aan mensen in het zuiden van Rwanda. Gewone rechtshulp is voor veel mensen in deze regio te duur. Met name kwetsbare groepen, zoals ouderen en alleenstaande moeders, kunnen zich vaak geen betaalde rechtshulp veroorloven. Het gevolg is dat zij amper mogelijkheden hebben om op te komen tegen schendingen van hun rechten. Bij de rechtswinkel kunnen deze mensen terecht voor gratis en onafhankelijk juridisch advies. 

 

De rechtshulp wordt gegeven door rechtenstudenten die onder begeleiding van gespecialiseerde juristen van Initiatives for Peace and Human Rights eens per week naar de stad Huye (voorheen Butare) afreizen. Vragen waar de hulpverleners van de rechtswinkel mee te maken krijgen gaan bijvoorbeeld over familierecht, erfrecht of eigendomsrecht. Indien nodig kan de rechtswinkel een pro-bono advocaat inschakelen die de rechtzoekende bijstaat in de rechtbank.

Rijdende rechtswinkel

Stichting Initiatives for Peace and Human Rights hoopt de rechtswinkel in de toekomst te kunnen uitbreiden met een mobiele variant. Nu moeten mensen in afgelegen gebieden van Rwanda soms dagen reizen om bij de rechtswinkel te komen. Met een rijdende rechtswinkel kunnen we deze afgelegen gebieden bezoeken en deze mensen dicht bij huis gratis juridisch advies geven. In 2012 heeft Initiatives for Peace and Human Rights een pilot gedaan met een rijdende rechtswinkel. Dit was een groot succes. Stichting Initiatives for Peace and Human Rights hoopt met voldoende middelen hier binnenkort een vervolg aan te kunnen geven.

Bekijk hier het verhaal van Mukamuhire,

één van de cliënten van de rechtswinkel

bottom of page