top of page

Rwanda

SIPHR zet zich met name in voor rechtshulp en juridische voorlichting in Rwanda. Rwanda is een klein land in Centraal Afrika waar ongeveer 12 miljoen mensen wonen. Het land grenst aan de Democratische Republiek Congo, Oeganda, Tanzania en Burundi. Rwanda wordt ook wel "het land van duizend heuvels" genoemd, vanwege het prachtige groene heuvellandschap. Op deze heuvels worden koffie, thee en bananen verbouwd. De hoofdstad van Rwanda is Kigali.

In 1994 vond in Rwanda een genocide plaats die aan bijna 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's het leven heeft gekost. Deze vreselijke gebeurtenis heeft het land zwaar getekend en de gevolgen ervan zijn tot op de dag van vandaag voelbaar.

Hoewel de economie van Rwanda de afgelopen decennia sterk is gegroeid, behoort het land nog steeds tot de armste landen van de wereld. De meeste inwoners van Rwanda leven van de landbouw. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 

Verschillende (internationale) organisaties, waaronder SIPHR, zetten zich in voor het verbeteren van de stabiliteit en rechtvaardigheid in het land.

De Rechtswinkel die door SIPHR wordt ondersteund bevindt zich in Huye, een stad in het zuiden van Rwanda.

bottom of page