1/4

Het Grote Merengebied

Het Grote Merengebied is een gebied in Midden-Afrika dat zich uitstrekt over een aantal landen: Rwanda, Burundi, Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Sommigen rekenen ook Tanzania en Kenia tot het gebied. De naam van het gebied refereert aan de vele grote meren in de regio, zoals het Edwardmeer, het Kivumeer, het Tanganyika-meer en het Victoriameer.          

         

Het Grote Merengebied is een zeer dichtbevolkt gebied. De economie in deze regio ontwikkelt zich snel en biedt vele nieuwe mogelijkheden. Het gebied omvat een aantal prachtige natuurreservaten en biedt een thuis aan diverse volken. Helaas wordt het gebied al decennia lang geteisterd door politieke instabiliteit en gewapende conflicten. Het dieptepunt hiervan was de genocide die in 1994 plaatsvond in Rwanda, een conflict dat grote gevolgen heeft gehad voor de gehele regio. Verschillende internationale organisaties, waaronder Stichting Initiatives for Peace and Human Rights, zetten zich in voor het verbeteren van de stabiliteit en rechtvaardigheid in het gebied.

1/8

Stichting Initiatives for Peace and Human Rights | NL92 INGB 0006 7466 54 | info@siphr.nl | www.siphr.nl