top of page

My Rights First

De Democratische Republiek Congo is een van de meest instabiele regio’s ter wereld. Sinds het midden van de jaren ’90 zijn veel kinderen geboren en opgegroeid in een oorlogssituatie. Voor deze meisjes en jongens zijn mensenrechtenschendingen zo gewoon, dat het een onderdeel van hun leven is geworden. Volgens de Verenigde Naties zijn jongeren vooral vaak slachtoffer van seksueel en sekse gerelateerd geweld, een gebrek aan toegang tot schoon water, eten, onderdak, onderwijs en gezondheidszorg, moordpartijen, dwangarbeid, en gedwongen rekrutering in milities.

Doordat mensenrechtenschendingen zo gewoon zijn, weten jongeren niet hoe ze ertegen kunnen strijden. Bovendien is de kans ook groter dat ze later zelf ook mensenrechten zullen schenden. Ze weten immers niet beter.

Daarom heeft SIPHR, samen met onze lokale partner iPeace, besloten om de campagne “My Rights First” te lanceren voor middelbare scholieren tussen de 15 en 21 jaar oud. Deze campagne heeft tot doel om broedplaatsen voor mensenrechten te creëren op 20 middelbare scholen in Noord Kivu en Zuid Kivu.

De “My Rights First” campagne is onderdeel van een grotere campagne die zal worden  gelanceerd op 10 december 2017 tijdens de viering van het 69ste  jubileum van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) in de stad Goma. Deze campagne is gericht op het creëren van bewustzijn bij leerlingen op middelbare scholen in Goma over hun fundamentele rechten.

bottom of page